PROGRAM

AKREDITACE OD 8:30 hodin

DOPOLEDNÍ ČÁST 9:00 – 11:30 hodin

Milan Filip

Konkurenceschopnost Zlínského kraje - vize 2030

Milan Filip pracuje 17 let na Krajském úřadě ve Zlíně, na odboru strategického rozvoje kraje, kde má na starosti mj. koncepční činnost ZK (např. příprava Strategie rozvoje Zlínského kraje 2020 - 2030). Dále má na starosti přípravu Zlínského kraje na příští plánovací období 2021 - 2027 a s tím související přípravu koncepčních dokumentů a absorpční kapacity Zlínského kraje.

Krajský úřad Zlínského kraje: Zlínský kraj vyvíjí aktivity směřující k růstu celkové úrovně sociálně-ekonomického rozvoje kraje a o vyvážený rozvoj jednotlivých regionů.

Michal Pazour

Analýza technologických trendů - PLASTIKÁŘSKÝ PRŮMYSL

Michal Pazour vede oddělení strategických studií Technologického centra Akademie věd ČR, kde pracuje od roku 2007. Profesně se specializuje na hodnocení, analýzu a formulaci výzkumné a inovační politiky a na výhledové studie technologického rozvoje. V letech 2015 - 2016 byl členem expertní skupiny Evropské komise pro rozvoj strategického foresightu v politice výzkumu a inovací. V roce 2017 spolupracoval s Českou technologickou platformou PLASTY na zpracování technologického foresightu výroby a zpracování plastů v kontextu globálního vývoje.

Technologické centrum akademie věd: Technologické centrum AV ČR podporuje zapojení České republiky do Evropského výzkumného prostoru, připravuje analytické a koncepční studie pro výzkum a inovace, uskutečňuje mezinárodní technologický transfer a podporuje vznik a rozvoj inovačních firem.

Miroslav Kostić

Analýza technologických trendů - STROJÍRENSTVÍ

Pracuje 11 let v Technologickém centru AV ČR, kde se specializuje především na evaluaci národních a regionálních politik a nástrojů na podporu výzkumu, vývoje a inovací. Podílel na přípravě řady národních i mezinárodních studií, jejichž výsledky byly využity při nastavení strategických a programových dokumentů (na národní úrovni Národní politika VaVaI, Národní priority orientovaného VaVaI, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání aj.).

Technologické centrum akademie věd: Technologické centrum AV ČR podporuje zapojení České republiky do Evropského výzkumného prostoru, připravuje analytické a koncepční studie pro výzkum a inovace, uskutečňuje mezinárodní technologický transfer a podporuje vznik a rozvoj inovačních firem.

Ondřej Pokorný

Analýza technologických trendů - ICT, elektro + přesah

Ondřej Pokorný pracuje v Technologického centra AV ČR jako analytik pro výzkumné a inovační politiky 12 let. Zabývá se rozvojem a praktickým využitím metod foresightu a nástrojů pro identifikaci a analýzu nových technologických trendů. Během svého působení v Oddělení strategických studií Technologického centra AV ČR se podílel na řadě projektů, jejichž cílem byla analýza budoucího technologického vývoje a jejichž výsledky byly využity pro efektivní zacílení strategických dokumentů. Je absolventem několika specializovaných zahraničních kurzů technologického foresightu.

Technologické centrum akademie věd: Technologické centrum AV ČR podporuje zapojení České republiky do Evropského výzkumného prostoru, připravuje analytické a koncepční studie pro výzkum a inovace, uskutečňuje mezinárodní technologický transfer a podporuje vznik a rozvoj inovačních firem.

Tor Marius Jensen

Nositelná elektronika /Intelligent Wearable part

Tor Marius Jensen je Senior System Specialist v norské pobočce Honeywell Process Solutions. Sedm let pracuje s bezpečnostními a automatizačními systémy (SAS) pro zpracovatelský průmysl. Specializuje se na aplikaci nositelné elektroniky Honeywell Connected Plant Intelligent Wearable, která je kompletně ovládatelná hlasem a hands-free.

Honeywell Process Solution: je součástí mezinárodního korporátu Honeywell. Zaměřuje se na automatizaci průmyslových firem v oblasti bezpečnosti a inženýrských služeb. Pomáhá zvyšovat efektivitu pracovníků v technologických procesech.

ODPOLEDNÍ ČÁST - I. BLOK 12:30 - 14:30 hodin

Filip Nechvátal

Průmysl 4.0 jako řešení nedostatku zaměstnanců

Více jak 15 let pracuje pro společnost Siemens, v současnosti jako systémový architekt pro Průmysl 4.0. Specializuje se na systematizaci a digitalizaci procesů v průmyslovém odvětví.

Siemens PLM Software: Globální společnost, která vyvíjí, dodává a technicky podporuje CAD / CAM / CAE / PDM / PLM systémy a nástroje.

Rostislav Očadlík

Úskalí aplikace Průmyslu 4.0

Rostislav Očadlík je výrobním ředitelem společnosti RayService a.s., kde pracuje 18 let. Pomocí nových technologií převádí zavedené systémy řízení výroby na moderní a více efektivní. V rámci Průmyslu 4.0 se zaměřuje na řízení automatických skladovacích systémů a na řízení výroby pomocí papperless production. Má radost, když se prvky Průmyslu 4.0 daří aplikovat v každodenním životě výroby.

RayService: je česká výrobně obchodní společnost poskytující komplexní řešení v oblasti výroby kabelových svazků, elektromechanických celků, elektronických zařízení a dodávek kabelových komponent pro široké spektrum zákazníků. Dvacet let zkušeností v oboru a intenzivní rozvoj daly vzniknout silné moderní společnosti, která získala prestižní ocenění Firma roku 2017 Zlínského kraje a zařadila se mezi 7 nejlepších společností v České republice. Motto společnosti zní: "Vytváříme vědomě naši budoucnost".

Jiří Gistr

Vyměňme papíry za iPady

Jiří Gistr je majitel, generální ředitel a vizionář společnosti Avex Steel Products. Jeho strojírenská firma se specializuje na individuální ocelové skladové a přepravní systémy a byla 2x oceněna jako Inovační firma Zlínského kraje. J. Gistr jako jeden z prvních v České republice začal s digitalizací a robotizací vlastní výroby i logistiky. Ve výrobě používá místo papírů iPady a odpadními vodami odlučuje prach. Jeho krédem je "neustálé zlepšování je naší cestou".

Avex Steel Products: Dodavatel skladovacích systémů pro světové firmy působící v auto-moto a gumárenství. Dvojnásobný držitel titulu Inovační firma roku Zlínského kraje.

Václav Blahník

Kolaborativní robot jako náhrada zaměstnanců

Ve společnosti ZLÍN ROBOTICS působí jako sales manager se specializací na integraci nejmodernější robotických systémů. Dvacet let pracoval jako konzultant pro CAx systémy SIEMENS a oblast Digital Manufacturing. Baví ho aplikace zkušeností z IT roviny do praxe.

ZLÍN ROBOTICS: Firma se zaměřuje na autorizovaný prodej, servis a systémovou integraci unikátních robotických technologií.

ODPOLEDNÍ ČÁST - II. BLOK 15:00 - 17:00 hodin

Jiří Netopil

Integrace robotů a stavba robotických pracovišť

Jiří Netopil je majitel a výkonný ředitel firmy SONETECH s.r.o. Začínal jako seřizovač NC strojů, posléze jako technolog a programátor. Od roku 1990 se zabývá CAD/CAM systémy, jako konzultant a školitel. V roce 2008 se začal zabývat robotikou, kde vykonává funkci technického poradce a školitele. Od roku 2009 navrhuje robotické pracoviště pro různé aplikace, převážně v oblasti obrábění a spolupráce s NC stroji.

SONETECH: společnost je distributorem systému Robotmaster, což je první CAD/CAM pro roboty na světě a integrátorem robotických pracovišť.

Radomír Zbožínek

Výrobní buňka 4.0

Dlouhodobě působí v oblasti R&D v oboru strojírenství. Specializuje se na stavbu výrobních strojů a proces vývoje nových výrobků. Podílel se na založení centra INTEMAC, které řídí. Je iniciátorem vzniku a strategického rozvoje Výrobní buňky 4 - pracoviště s ukázkou funkčních řešení Průmyslu 4.0. V centru INTEMAC jsme připraveni firmy procesem digitalizace bezpečně provést.

Intemac Solutions: se zaměřuje na aplikovaný výzkum, experimentální vývoj a vzdělávání v oblasti strojírenské výrobní techniky.

Lukáš Seďa

Zprovoznění robotické linky v digitální továrně

Působí v AXIOM TECH 11 let na pozici CAx/PLM konzultanta pro strojírenství. Specializuje se na produkty Siemens pro Průmysl 4.0, zvláště na portfólio TECNOMATIX. Se zprovozněním robotické linky v digitální továrně tzv. digitální dvojče má šest let zkušenosti. Na daném tématu ho baví, že si každá společnost pod pojmem Průmysl 4.0 představuje něco jiného. Často je tak výzvou najít pro firmu optimální řešení.

AXIOM TECH: konzultační a obchodně inženýrská společnost zaměřující se především na oblast softwarových technologií a služeb pro vývoj výrobků v různých odvětvích průmyslu.

Petr Mačuš

Digitalizace procesů v průmyslu

Působí jako technický ředitel společnosti CEIT. Od studentských let se zabývá výzkumem 3D digitalizace a konstrukce strojů. Specializuje se na technické inovace, zvláště mobilní robotické systémy pro intralogistiku.

CEIT Slovenská technologická společnost, která průmyslovým podnikům přináší inovace pro růst produktivity a efektivity. Zaměřuje se na automatizaci interní logistiky, optimalizaci výrobních a logistických procesů a komplexním řešením pro chytré továrny.

DOPROVODNÝ PROGRAM

Pixatori

Chytrá prodejna

Zlín ROBOTICS

kolaborativní robot TECHMAN

PRIA

Google glass, virtuální realita

Fakulta aplikované informatiky

Robot YuMi

Honeywell Process Solution 

Nositelná elektronika

AVRND

Rozšířená realita


Smart akcelerátor Zlínského kraje, registrační číslo žádosti: CZ.02.2.69/0.0/0.0/15_004/0000298.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávaní, programové období 2014 - 2020